Vacatureteksten.info

Artikelen

Geoorloofde leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

400x250-leeftijdsdiscriminatie-vacaturetekst

Leeftijdsdisciminatie mag niet, omdat leeftijd niets zegt over de geschiktheid van een kandidaat. Ook niet in vacatureteksten. Toch is het nu toegestaan om in een beperkt aantal situaties gebruik te maken van leeftijdsdiscriminatie. Maar zelfs als het wel mag, is het de vraag of het slim is om te doen.

Leeftijdsdisciminatie in vacatureteksten: wat mag niet?

Je mag in een vacaturetekst niet zeggen dat je op zoek bent naar iemand tussen de 20-30 jaar omdat het om een zware functie gaat. Een werkgever kan vooraf namelijk niet weten of een oudere kandidaat ongeschikt zal zijn. Wel mag een werkgever vragen om iemand met een goede conditie vanwege de aard van de werkzaamheden.

Niet alleen het noemen van een leeftijd is verboden. Er mag ook geen indirect leeftijdsonderscheid worden gemaakt. Als werkgever mag je ook niet vragen om studenten of schoolverlaters. Ook dit impliceert dat men op zoek is naar een jong iemand.

Leeftijdsdisciminatie in vacatureteksten: wat mag wel?

Het maken van leeftijdsonderscheid is wel toegestaan als er sprake is van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid. Hierin kun je twee doelgroepen onderscheiden

Jongeren van 18 tot 27 jaar

Het kabinet heeft de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ ingesteld om te voorkomen dat jongeren door de crisis lang aan de kant blijven staan. De ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ is vastgelegd in de Begrotingswet 2014 en 2015. Hierdoor is het openstellen van vacatures voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid toegestaan. De vacature moet dus wel specifiek gericht zijn op bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In de vacature moet de volgende zin worden vermeld: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.

50-plussers

De overheid heeft werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld om de werkloosheid onder 50-plussers tegen te gaan. Er mag daarom onderscheid worden gemaakt op leeftijd als het gaat om vacatures voor deze doelgroep. De vacaturetekst zal in dat geval echter ook duidelijk moeten maken dat de vacature onderdeel uitmaakt van het beleid dat zich richt op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers. Hiervoor kan de volgende motivering aan de vacature worden toegevoegd: ‘Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus’.

Waarom toch geen geoorloofde leeftijdsdiscrimatie?

Ondanks dat je nu in bovenstaande specifieke gevallen leeftijdsdiscriminatie mag gebruiken, is het de vraag of je hiermee wel succesvol bent. Want goede mensen willen worden aangenomen op hun kwaliteiten. Niet omdat ze jong of oud zijn. Spreek daarom liever indirect specifieke doelgroepen aan door woordgebruik (Vet gave baan) of door de eisen (benoem een oude opleiding die nu niet meer bestaat, zoals MULO). Door gebruik te maken van beeldmateriaal of de vacature uit te zetten in specifieke media waar jongeren of ouderen komen.

Bronnen: Werk.nl

Tagged , ,

Deel deze pagina

PinIt

Gerelateerde berichten

Volg ons

Poll

Heb je voor iedere nieuwe vacature een intakegesprek?

Resultaten

Loading ... Loading ...

Twitter-feed