Vacatureteksten.info

Onderzoek

Werkgevers niet creatief met vacatureteksten

Werkgevers hebben moeite om goede en creatieve vacatureteksten te schrijven. Ze weten zich qua woordgebruik nauwelijks te onderscheiden met hun vacatures. Standaardtermen en open deuren voeren de boventoon, terwijl het steeds belangrijker wordt om werkzoekenden op een creatieve en onderscheidende manier aan te spreken. Dit blijkt uit onderzoek van de AMC Academie naar het gebruik van standaardtermen in personeelsadvertenties.  

Gemakzucht of gebrek aan creativiteit?
Informeel, ambitieus, dynamisch. Het is haast niet meer mogelijk om deze woorden niet tegen te komen in vacatureteksten. De AMC Academie onderzocht bijna 100.000 vacatures op vijf verschillende vacaturesites. Uit het onderzoek blijkt dat het vocabulaire van werkgevers zich veelal beperkt tot een kleine hoeveelheid open deuren en is het een kwestie van gemakzucht en gebrek aan creativiteit. Werkgevers hebben meestal gisteren kandidaten nodig. Tijdgebrek en haast spelen dus een rol, maar ook een gebrek aan creativiteit bij het schrijven van zowel competentieprofielen als cultuuromschrijvingen. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat veel werkgevers op zoek zijn naar dezelfde kandidaat. De ideale kandidaat moet vooral zelfstandig en flexibel zijn. Zo komt de term ‘zelfstandig’ in diverse varianten voor in meer dan een derde van de onderzochte vacatures. Andere veelvoorkomende termen zijn ´uitdagend´ en ´professioneel´.

Tabel 1: Percentage vacatures waarin term voorkomt

Standaard woord

Gemiddeld gebruik in %

Zelfstandig(e)(-heid)     

36%

Flexibel(e)/Flexibiliteit  

24%

Uitdagend(e)/uitdaging(en)       

18%

Dynamisch(e)  

16%

Professioneel/professionele

16%

Informeel/informele      

14%

Enthousiast(e)/enthousiasme

14%

Ambitieus/ambitieuze/ambitie(s)

14%

Resultaatgericht(e)(-heid)

12%

Klantgericht(e)(-heid)    

12%

Initiatief(rijk)/initiatieven

11%

Marktconform  

10%

Open

10%

Dynamisch, informeel en open
Ook als het gaat om het omschrijven van de organisatiecultuur tonen werkgevers zich weinig creatief. Veel organisaties claimen ‘dynamisch’, ‘informeel’ en ‘open’ te zijn. Volgens de AMC Academie wordt een unieke en onderscheidende positionering in de arbeidsmarkt steeds belangrijker. Organisaties met een sterk werkgeversmerk hebben immers minder moeite om kandidaten aan te trekken. Toch lijken werkgevers hier nog nauwelijks invulling aan te kunnen geven in de praktijk. Aan het veelvuldig gebruik van standaardtermen ligt volgens Tsang een aantal redenen ten grondslag.  “Sommige werkgevers durven geen kandidaten uit te sluiten en beperken zich om die reden tot het gebruik van standaardtermen. Anderen weten gewoon niet goed naar wie ze op zoek zijn. Daarnaast weten we uit ervaring dat het merendeel van de recruiters en P&O-ers simpelweg nooit een training heeft gevolgd voor het schrijven van vacatureteksten.”

Rendement verhogen
Wat zouden werkgevers kunnen verbeteren aan hun vacatureteksten om het rendement te verhogen? Volgens de onderzoekers is het allereerst belangrijk om te weten wie je zoekt. Een scherper profiel van de kandidaat is makkelijker om in een vacaturetekst te verwoorden en maakt dat werkzoekenden zich eerder herkennen in een functieprofiel. Als het gaat om de cultuuromschrijving moeten organisaties zich vooral afvragen wat hun organisatie uniek maakt. Het antwoord op de vragen “Wie ben ik als werkgever en waarom zou iemand bij mijn organisatie willen komen werken?” vormt mede de basis voor een goede onderscheidende vacaturetekst.  

Technische verantwoording
De AMC Academie heeft de top 10 vacaturesites in Nederland wat betreft gebruik en bezoekersaantallen als uitgangspunt genomen. Om vast te stellen welke vacaturesites tot de top 10 behoren is gekeken naar de resultaten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO, eerste halfjaar van 2008) en de top 40 banensites van HRlog.nl (over het tweede kwartaal van 2008). Op de vacaturesites is gekeken in hoeveel vacatures het betreffende woord en afgeleide voorkomt. Dit is afgezet tegen het totaal aantal vacatures op die vacaturesite. Voorwaarde voor het kiezen van de vacaturesite is dat de volledige resultaten van een zoekopdracht worden getoond. Hierdoor vielen monsterboard.nl, volkskrantbanen.nl en jobtrack.nl af. Monsterboard.nl toont alleen de eerste 1.000 zoekresultaten. Wat verder wordt gevonden, wordt niet weergegeven. In Volkskrantbanen.nl is het niet mogelijk dubbelingen (meerdere soortgelijke woorden in dezelfde vacature) uit de zoekresultaten te halen. De resultaten van jobtrack.nl zijn niet meegenomen omdat de zoekresultaten van afgeleiden hetzelfde aantal resultaten gaf als het hoofdwoord. ‘Zelfstandig’ en ‘zelfstandige’ komen volgens jobtrack.nl exact even veel voor op de site, net als vele andere combinaties. Het onderzoek is uitgevoerd op woensdag 6 augustus 2008 op de betreffende sites te zoeken op veelvoorkomende zoekwoorden en afgeleiden. Pagina’s waar meerdere dezelfde zoekwoorden of afgeleide woorden bevatte, zijn slechts een keer meegeteld.

Tagged , , ,

Deel deze pagina

PinIt

Gerelateerde berichten

Volg ons

Poll

Heb je voor iedere nieuwe vacature een intakegesprek?

Resultaten

Loading ... Loading ...

Twitter-feed