Vacatureteksten.info

Onderzoek

Wat sollicitanten vinden van vacatureteksten

Bij het lezen van een vacature wordt een onduidelijke functieomschrijving door de potentiële sollicitant als het meest storend ervaren. Spelfouten in de tekst en onduidelijkheid in of het ontbreken van de functie-eisen volgen op de voet. Ook het ontbreken van een salarisindicatie wordt als storend ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van Campaign Group onder 1.423 potentiële sollicitanten in het kader van de Vacaturetestdagen.

Wees duidelijk en volledig in de vacaturetekst
Aan de respondenten zijn zestien elementen voorgelegd en is gevraagd aan welke elementen (maximaal vijf) zij zich het meest storen bij het lezen van een vacature. De informatieve elementen lijken het belangrijkst. Zo wordt een onduidelijke functieomschrijving door bijna de helft (46%) van de mensen als storend ervaren en staat daarmee op de eerste plek. Daarnaast vindt men het storend als werkgevers niet duidelijk zijn over de verwachtingen die zij hebben van de kandidaat of daar helemaal niets over vermelden. Men wil zich kunnen identificeren met een baan.
Wat informatie betreft vindt men ook het ontbreken van een salarisindicatie, de standplaats en contactgegevens hinderlijk. Duidelijk en volledig zijn wordt op prijs gesteld, want (te)veel tekst in een vacature lijkt met 12% een veel minder grote irritatiebron.
 
Vacatureteksten moeten foutloos zijn
De ergernissen houden echter niet op bij de onduidelijkheid of onvolledigheid van informatie. Ook de schrijfstijl van de vacature gaat niet zomaar aan hen voorbij. Zo is een goede spellingscheck geen overbodige luxe voor werkgevers: ‘spelfouten in de tekst’ is met 46% de nummer 2 irritatie. Naast nauwkeurigheid, wordt er door werkzoekenden ook een beroep gedaan op de creativiteit van werkgevers: clichés in de tekst worden door één derde (31%) van de respondenten als storende factor aangemerkt. Formeel taalgebruik wordt in veel mindere mate als storend ervaren (14%).  

Waaraan stoor je je het meeste in een vacaturetekst?
Respondenten konden maximaal 5 items aangeven waaraan zij zich stoorden.

    Totaal
Basis-
onderwijs
 
 

VMBO
MAVO
 
 
 

 

MBO
HAVO
VWO
 
 

 

HBO WO
1 Onduidelijk functieomschrijving 47% 35% 46% 50% 53%
2 Spelfouten in de tekst 46% 26% 43% 52% 55%
3 De functie-eisen zijn niet duidelijk of ontbreken 40% 34% 43% 37% 45%
4 Salarisindicatie ontbreekt 39% 43% 38% 39% 43%
5 Veel clichés in de tekst 31% 23% 28% 35% 39%
6 De standplaats van de functie ontbreekt 31% 17% 32% 34% 32%
7 De contactgegevens zijn onvolledig of ontbreken 26% 14% 27% 29% 28%
8 De informatie is niet actueel 23% 19% 22% 24% 27%
9 De arbeidsvoorwaarden ontbreken 19% 22% 29% 18% 18%
10 Website adres/linkje klopt niet 19% 17% 29% 20% 18%
11 Onduidelijke functiebenaming 18% 28% 20% 14% 16%
12 De sluitingsdatum ontbreekt 17% 15% 18% 15% 19%
13 Onoverzichtelijke lay-out 16% 14% 17% 17% 17%
14 Formeel taalgebruik 14% 20% 14% 11% 15%
15 Teveel tekst 12% 17% 11% 13% 8%
16 Te weinig tekst 7% 11% 7% 6% 9%
  Anders 4% 2% 5% 4% 3%

Hoogopgeleiden storen zich aan spelfouten
Als je op basis van opleidingsniveau kijkt naar de storende factoren bij het lezen van vacatures, is allereerst te zien dat ‘spelfouten in de tekst’ voor hoogopgeleiden de nummer 1 irritatiebron is. Voor laagopgeleiden geldt dat het ontbreken van de salarisindicatie het meest stoort. Opvallend is verder dat laagopgeleiden zich aan de meeste zaken minder lijken te ergeren dan middelbaar- en hoogopgeleiden. Dit geldt vooral voor spelfouten en clichés in de tekst en een onduidelijke functieomschrijving. Daarnaast blijkt ook het ontbreken van de standplaats en contactgegevens hen veel minder te hinderen. De aspecten waaraan laagopgeleiden zich wel meer storen dan de andere groepen zijn ‘formeel taalgebruik’, ‘teveel tekst’, ‘onduidelijke functiebenaming’ en ‘de arbeidsvoorwaarden ontbreken’.

5 tips voor betere vacatureteksten 
Uit het onderzoek kunnen de volgende 5 tips worden gedestileerd om betere vacatureteksten te schrijven:

  1. Speel bij het omschrijven van de taken en verantwoordelijkheden in op de motieven waardoor de doelgroep in beweging komt.
  2. Geef duidelijk aan wat je als werkgever verwacht van de kandidaat zodat deze zich kan identificeren met de baan.
  3. Wees zo concreet mogelijk in je aanbod en arbeidsvoorwaarden. Betaal je beter dan gemiddeld in de branche, durf het salaris te noemen.
  4. Laat de spellingscheck de vacaturetekst nog controleren, lees een tekst een dag later nog een keer of laat hem aan een collega lezen.
  5. Gebruik zo min mogelijk containerbegrippen en clichés zoals ‘hands on’, ‘teamplayer’ en ‘marktconform’.

 Bron: Campaign Group

Tagged , ,

Deel deze pagina

PinIt

Gerelateerde berichten

Volg ons

Poll

Heb je voor iedere nieuwe vacature een intakegesprek?

Resultaten

Loading ... Loading ...

Twitter-feed