Vacatureteksten.info

Onderzoek

Engelse vacatureteksten zijn drempelverhogend

Ondanks dat vrijwel iedere hoogopgeleide in Nederland voldoende kennis heeft van de Engelse taal, doen werkgevers doen er verstandig aan om hun vacatureteksten zoveel mogelijk in het Nederlands te schrijven. Het arbeidspotentieel heeft weinig begrip voor het schrijven van Engelse teksten wanneer dat niet nodig is voor de functie blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Tweederde van de potentiële Nederlandse beroepsbevolking vindt dat vacatureteksten in het Nederlands geschreven moeten worden, tenzij het gaat om een aanstelling waarbij de kandidaat regelmatig Engels moet spreken. Maar ook dan is het de vraag of het slim is in een Nederlands medium een Engelse vacaturetekst te plaatsen. Het blijkt namelijk drempelverhogend te werken.

Engels taal vormt drempel
Afgaande op de cijfers lijkt het erop dat Engelstalige vacatures een behoorlijke drempel opwerpen. Van de 1.364 ondervraagden geeft 45% aan minder snel geneigd te zijn om vacatures te lezen wanneer die in het Engels zijn geschreven, 44% is minder snel geneigd te gaan solliciteren. Verder zegt 29% dat Engelstalige vacatures hen afschrikken. Hoogopgeleiden hebben minder moeite met de Engelse taal. Desondanks haakt nog altijd 29% van hen af bij het zien van Engelstalige vacatures. Op 22% van de hoogopgeleiden hebben Engelstalige vacatures een afschrikkende werking.

HBO vs. WO
Interessant is het verschil tussen HBO-ers en WO-ers. Laatstgenoemde groep is, niet onlogisch, veel minder negatief. Slechts 19% van hen geeft aan minder snel geneigd te zijn een vacature te lezen als die in het Engels geschreven, tegen 31% van de HBO-ers. Daarnaast zegt 27% van de HBO-geschoolden dat Engelstalige vacatures hen afschrikken. Bij universitair geschoolden is dat slechts 10%.

Werkgevers laten arbeidspotentieel links liggen
Ondanks dat de cijfers niet schokkend zijn, betekent het wel dat werkgevers ongeveer een kwart van het hoogopgeleide arbeidspotentieel links laten liggen door (onnodig) Engels taalgebruik. In een tijd van krapte kan dit nu net het verschil maken tussen het wel en niet kunnen invullen van een vacature met een goede kandidaat.

Bron: Intelligence Group (april 2008)

Tagged , ,

Deel deze pagina

PinIt

Gerelateerde berichten

Volg ons

Poll

Heb je voor iedere nieuwe vacature een intakegesprek?

Resultaten

Loading ... Loading ...

Twitter-feed